12-1-2019 […] Πίσω τους ἀκολουθοῦσε σάν τό πιστό σκυλί – σπόροι τοῦ Λόγου καί τοῦ Ἀνέμου ἄς πέσουν στά βράχια μήπως στήν πέτρα πλάι ξυπνήσει κάποια ζωή ἕνα πράσινο φύλλο μερόνυχτα θροΐζοντας – μιά μορφή ἀπελπισίας καί ἡ Ποίηση στά λουλούδια ἀνάμεσα καί στα πουλιά… (Μάρκος Μέσκος “Βαβέλ”, 2016, στη μνήμη του ποιητή που έφυγε […]