(φωτ. το Καρπενήσι στην Ευρυτανία. Μέσα στα βουνά, παραμένει κατά κάποιο τρόπο ένας “κρυφός” προορισμός. Αν μάλιστα ο επισκέπτης δεν τραβήξει το χειρόφρενο στη μικρή πόλη και κατευθυνθεί για λίγο στα χωριά αετοκορφές της περιοχής με τις χωμάτινες διαδρομές, τα γεφύρια και αν θελήσει να διακρίνει με αρκετό κόπο τη σκιά του πρωτοκαπετάνιου της αντίστασης- […]