Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δημοσιεύετε προκηρύξεις καθώς και αναγγελίες προσεχών τουρνουά.
Η σελίδα των chess-results με τις ενημερώσεις των τουρνουά στην Ελλάδα είναι:
http://chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=GRE