Τρεις νέες ασκήσεις καθημερινά με κώδικα που παρέχουν ελεύθερα

α) το chessgames.com/
β) το chess-DB.com
γ)το pogonina.com