Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας στη διεύθυνση chessblogger@gmail.com

Κινητό τηλέφωνο 6946-958387 (Φίλιππος Κοεράντ)

‘Η να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας: