Συζητήσεις και ενημέρωση για το καλλιτεχνικό σκάκι

Η γραφή FEN – επεξηγηματικό κείμενο από τον Υδάτινο

Οδηγίες χρήσης του Fancy από τον Υδάτινο
Οδηγίες χρήσης του Olive από τον Υδάτινο